PŘEVÁŽNĚ O PSYCHOTERAPII

Psychoterapii vnímám jako své životní povolání. Bůh a klienti nechť posoudí, jestli jsem v tom dobrý.

První zkušenosti jsem nabíral v kriminále - před i za katrem. Vězňové měli své rodiny i přátele mimo mříže a já jsem se potkával i s nimi. Také jsem kvůli tomu měl rok napíchnutý telefon, ale ten příběh si schovávám pro podrobnější zpracování . K tomu po čase přibyli lidé opouštějící církev s mírně sektářskými rysy a spolubratři v církvi. Až jsem začal s výcvikem v rogeriánské psychoterapii. Fascinuje mě na ní víra v člověka a přijímaní jej beze všech podmínek. A to nemůže zůstat bez vlivu na váš osobní život, vztahy i pohled na všehomír. A právě o to bych se s vámi rád rozdělil.


ČLÁNKY O PSYCHOTERAPII


Neřeknu vám "jsem dobrý, pojďte ke mně", ale zkusím naznačit, co považuji za podstatné a co by vám při výběru psychoterapeuta mohlo být užitečné.